AVG / GDPR

De AVG, een KANS 

Invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engels: GDPR) vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Hierbij is van groot belang dat de privacy officer (PO) de belangen en het reilen en zeilen van organisaties begrijpt. De taak van een PO zou moeten zijn de invoering van de GDPR om te buigen van een nood naar een deugd. Dit vraagt om brede kennis en ervaring, en het kunnen houden van overzicht.

Wij zien zorgvuldige omgang met persoonsgegevens als een kwaliteitsaspect dat aangeeft dat een organisatie de stakeholders serieus neemt. Voor een stevige inhoudelijke basis zijn we aangesloten bij de internationale organisatie van privacy professionals IAPP. Hier volgen we het wereldwijd bekende GDPR certificeringstraject.

Daarbij heeft Woltering Works de bagage om organisaties te ontzorgen en mee te denken over het benutten van de kansen die een goede invoering van de GDPR biedt. Denk aan:

  • de GDPR onderdeel maken van uw strategie/beleid, om daarmee onderscheidend te zijn en een goede klantrelatie te bevorderen;
  • creatieve maatwerktrainingen ontwikkelen voor duurzaam privacybewustzijn in uw organisatie, door serieuze materie op een verrassende manier te beleven;
  • organisatie en processen doorlichten op omgang met persoonsgegevens en mogelijke knelpunten daarbij;
  • het doen van een gap-analyse voor het in kaart brengen van het verschil tussen de huidige en gewenste situatie;
  • uitwerken van een businesscase om de kosten van bepaalde scenario’s af te zetten tegen de opbrengsten;
  • helpen stellen van prioriteiten waarbij het goed kunnen blijven functioneren van de organisatie centraal staat;
  • opstellen van een pragmatisch en duidelijk implementatieplan;
  • het faciliteren van workshops om snel overzicht en oplossingen te krijgen;
  • programma- en projectmanagement.

‘Woltering Works’ met een multidisciplinair team om u het volledige spectrum aan GDPR-kennis te kunnen aanbieden.